Om allt åt alla

Försäljning av politisk merchandise från förbundet allt åt alla. 

All vinst går oavkortat till politisk verksamhet.

Förbundet Allt åt allas plattform:

Arbetarklassen är heterogen med en gemensam nämnare – att vi saknar makten över vårt arbete, avlönat så väl som oavlönat. Vi ska som organisation delta i de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Vi är motståndare till alla former av klassamarbete.
Vårt mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. 

Vi är en av flera revolutionära organisationer. En mångfald av taktiker, strategier liksom organisationer och nätverk är nödvändiga i kampen för klassamhällets avskaffande. Vi verkar för att skapa rörelse i klassen genom kontinuerligt och öppet arbete, bortom tillfälliga aktionsgrupper och dolda agendor.

Mail: forbundet@alltatalla.se eller alltatallawebbshop@gmail.com
Här är vår Facebook
Vår hemsida 
Bli Patreon
Förbundet är på Telegram 
Vi är också på Twitter